1. Copyright
Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Fitness-Company.nl. Het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker van Fitness-Company zich stilzwijgend akkoord verklaart.

2. Aansprakelijkheid
Fitness-Company.nl is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen worden op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site.

3. Extern
De linken naar andere websites, die interessant zijn voor de gebruiker, zijn puur informatief. Fitness-Company.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Fitness-Company.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen

Voor vragen staan we altijd voor u klaar!

Heeft u vragen en/of opmerkingen mail ons dan gerust. Dit kan via het onderstaande e-mail formulier of door ons een e-mail te sturen via info@fitness-company.nl. Wij zullen het proberen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Name

Email

Subject

Message

Ik ga akkoord met de Privacy Statement met de toepassing daarvan